بنر خدمات ما استودیو سلمک

دپارتمان های استودیو سلمک

خدمات فیلمسازی

قصد ساخت هر نوع فیلم و محتوای ویدیویی که داشته باشید، ما در استودیو به شما کمک می کنیم تا به خواسته تان برسید. از ساخت فیلم و سریال گرفته تا تیزرها و آگهی های تبلیغاتی برای پخش در تلویزیون، اینترنت و شبکه های اجتماعی را می توانید به ما بسپارید.

خدمات طراحی گرافیک

قصد ساخت هر نوع فیلم و محتوای ویدیویی که داشته باشید، ما در استودیو به شما کمک می کنیم تا به خواسته تان برسید. از ساخت فیلم و سریال گرفته تا تیزرها و آگهی های تبلیغاتی برای پخش در تلویزیون، اینترنت و شبکه های اجتماعی را می توانید به ما بسپارید.

بنر کولاژ طراحی و گرافیک استودیو سلمک

خدمات انیمیشن و موشن

قصد ساخت هر نوع فیلم و محتوای ویدیویی که داشته باشید، ما در استودیو به شما کمک می کنیم تا به خواسته تان برسید. از ساخت فیلم و سریال گرفته تا تیزرها و آگهی های تبلیغاتی برای پخش در تلویزیون، اینترنت و شبکه های اجتماعی را می توانید به ما بسپارید.

بنر کولاژ خدمات انیمیشن و موشن استودیو سلمک

برگزاری رویداد

قصد ساخت هر نوع فیلم و محتوای ویدیویی که داشته باشید، ما در استودیو به شما کمک می کنیم تا به خواسته تان برسید. از ساخت فیلم و سریال گرفته تا تیزرها و آگهی های تبلیغاتی برای پخش در تلویزیون، اینترنت و شبکه های اجتماعی را می توانید به ما بسپارید.

بنر کولاژ خدمات برگزاری رویداد استودیو سلمک
بنر خدمات عکاسی استودیو سلمک

خدمات عکاسی صنعتی

قصد ساخت هر نوع فیلم و محتوای ویدیویی که داشته باشید، ما در استودیو به شما کمک می کنیم تا به خواسته تان برسید. از ساخت فیلم و سریال گرفته تا تیزرها و آگهی های تبلیغاتی برای پخش در تلویزیون، اینترنت و شبکه های اجتماعی را می توانید به ما بسپارید.

خدمات دیجیتال مارتینگ

قصد ساخت هر نوع فیلم و محتوای ویدیویی که داشته باشید، ما در استودیو به شما کمک می کنیم تا به خواسته تان برسید. از ساخت فیلم و سریال گرفته تا تیزرها و آگهی های تبلیغاتی برای پخش در تلویزیون، اینترنت و شبکه های اجتماعی را می توانید به ما بسپارید.

بنر کولاژ خدمات دیجیتال مارکتینگ استودیو سلمک

مشاوره با استودیو سلمک

اطلاعات خود را ثبت کنید تا ما با شما تماس بگیریم

از ابتدا تا انتهای مسیر همراه شما هستیم